Skip to main content

LingayenSEE the Future: An Online Visioning Exersice

Ikaw ba ay isang Lingayenense na may pangarap para sa iyong sarili, pamilya, at bayan? Nais mo bang ibahagi ang iyong mga ideya para sa ikakabuti ng ating bayan?
Halina’t sumagot dito sa aming online survey upang aming malaman ang pulso ng sambayanan. Gagamitin naming ang inyong mga sagot para sa pagbuo ng bago nating bisyon na magiging batayan sa pagbalangkas ng ating gagawing Comprehensive Land Use Plan (CLUP), Comprehensive Development Plan (CDP), at iba pang plano ng ating bayan.

Maari ninyong mabuksan ang survey sa pamamagitan ng link na ito hanggang ika-12 ng Abril 2024:

https://forms.gle/W43852v53gPxMhTK6
https://forms.gle/W43852v53gPxMhTK6
https://forms.gle/W43852v53gPxMhTK6

Ito ay bukas sa bawat Lingayenense, saan man panig ng mundo. Kaya’t tara na, sabay nating buuin ang kinabukasang inaasam natin!

LingayeneSEE the FUTURE!
#LingayenenSEEtheFuture
#ComprehensiveLandUsePlan
#ComprehensiveDevelopmentPlan
#ParticipatoryPlanning

Official Website Lingayen Municipality, Province of Pangasinan