Skip to main content

Maraming salamat sa ating municipal employee na si Anthony Kim Ferrer sa pagsasauli ng kanyang napulot na wallet

Maraming salamat sa ating municipal employee na si Anthony Kim Ferrer, na kasalukuyang assigned sa ating Material Recovery Facility (MRF) sa pagsasauli ng kanyang napulot na wallet sa tanggapan ng Lingayen Police Station at agad namang na-claim ni Marnel Dela Cruz ng Brgy. Capandanan. Ang wallet ay pagmamay-ari ng asawa ni ginoong Dela Cruz.

Official Website Lingayen Municipality, Province of Pangasinan